Coronavirus en toerisme

20 mei 2020: Openbare toiletten aan de kust mogen op veel plaatsen weer open

Toiletvoorzieningen aan de kust kunnen op veel plekken in Zeeland weer open. Dit geldt voor openbare toiletvoorzieningen op het strand en bij strandovergangen. Zelfstandige toiletvoorzieningen van strandpaviljoens, die vanaf het strand bereikbaar zijn zonder dat men het strandpaviljoen hoeft te betreden, mogen ook opengesteld worden. Dat geldt dus niet voor toiletvoorzieningen binnenshuis. Voor het schoonhouden van de toiletten gelden de richtlijnen van het RIVM.

Per direct mogelijk
Veiligheidsregio Zeeland staat per direct toe dat de (openbare) toiletvoorzieningen opengesteld worden. De noodverordening zal hier op worden aangepast. Het besluit is genomen na landelijke afstemming en na overleg met de burgemeesters van de Zeeuwse kustgemeenten. Welke toiletten wanneer open zullen gaan is nog niet bekend. Dit is de verantwoordelijkheid van de betreffende exploitant of ondernemer.

Horeca aan kust gesloten
In alle Veiligheidsregio’s die aan de kust liggen, gelden tot 1 juni overal dezelfde afspraken. Horecabedrijven en strandpaviljoens blijven gesloten, met uitzondering van afhaal. De restaurants zelf, inclusief de bijbehorende terrassen, blijven gesloten.

Nog geen verhuur strandbedden door exploitanten strandpaviljoens
Het verhuren, uitlenen of anderszins ter beschikking stellen van strandbedden door exploitanten van strandpaviljoens is tot 1 juni niet toegestaan langs de hele kust. Dit om ongewenste terrasvorming tegen te gaan en eenduidige handhaving mogelijk te maken.

8 mei 2020: Meer toerisme toestaan in verantwoorde stappen

Veiligheidsregio Zeeland wil in verantwoorde stappen het toerisme verder toelaten. Vanaf nu zijn alle individuele sanitaire voorzieningen weer toegestaan (zoals een chemisch toilet). Dit geldt voor alle typen verblijven. Gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen blijven gesloten conform de landelijke maatregelen.  VRZ wil per 15 mei de regels verder versoepelen. En ook per 29 mei mits de zorg het aankan. De Veiligheidsregio heeft een stappenplan vastgesteld na overleg met de Zeeuwse burgemeesters, de GGD en de toerismesector.

Uitgangspunt bij de Zeeuwse maatregelen rondom toerisme is dat de maatregelen nooit langer en zwaarder zullen zijn dan nodig. Sinds 1 mei is een beperkte bezetting van de slaapplaatsen weer mogelijk. Als de zorgbelasting zich gunstig blijft ontwikkelen, is ruimte voor een stapsgewijze volgende versoepeling van de maatregelen. Mocht de zorg wel weer zwaarder belast worden, kan VRZ het stappenplan bijstellen en strengere regels instellen.

15 mei

Een verdere versoepeling van de regels volgt volgens het stappenplan allereerst per 15 mei. Dan mag 50% van het aantal toeristische slaapplaatsen verhuurd worden. Particuliere verhuur, hotels, pensions en B&B wordt dan vrij toegestaan. En de huidige beperkingen in het gebruik van tweede woningen (alleen eigenaar en gezin) vervallen dan.

29 mei

Per 29 mei volgt een verdere versoepeling van de verhuurmogelijkheden van het aantal slaapplaatsen (75%). Deze stap kan alleen genomen worden als de druk op de zorgcapaciteit acceptabel blijft. Daarnaast is het (blijven) naleven van de maatregelen door inwoners en toeristen van groot belang. VRZ doet daarom een dringend beroep om de RIVM-maatregelen te blijven opvolgen.

Overnachtingen blijven registreren

Ondernemers die slaapplaatsen willen verhuren moeten overnachtingen blijven registreren. Meer informatie is te vinden op www.zeelandveilig.nl/ondernemers.

Strandcabines (hokjes)

Vanaf 16 mei is het gebruik van strandcabines/-hokjes weer toegestaan.

6 mei 2020: Versoepeling van de maatregelen

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open.

27 maart 2020 nieuwe noodverordening toeristische sector

Vrijdagmiddag is door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland de nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze heeft gevolgen voor de toeristische sector. Op de website ZeelandVeilig.nl treft u een overzicht van vragen en antwoorden aan.

Geen vakantietijd, maar crisistijd

De maand april is standaard in Zeeland de start van het toeristisch seizoen. Dit jaar is dit echter heel anders, het is namelijk geen vakantietijd maar crisistijd. De toename van een dergelijk groot aantal toeristen, bezoekers van onze provincie in combinatie met de druk op de zorg baart grote zorgen.

Op dit moment staat de hele zorgketen, ook in Zeeland, onder grote druk door het coronavirus. Dit betreft niet alleen de ziekenhuizen en de intensive-care-afdelingen, maar zeker ook de huisartsen en het ambulancevervoer. Een toestroom van een groot aantal bezoekers betekent dat deze druk onverantwoord groot wordt. Het risico op een tekort aan deze zorgcapaciteit is niet acceptabel en zou ook een risico vormen voor die bezoekers. Immers hebben wij voor iedereen in Zeeland een verantwoordelijkheid, óók voor de toeristen die naar Zeeland komen.

De maatregelen die Veiligheidsregio Zeeland vandaag neemt zijn dan ook aanvullend op de bestaande maatregelen en richten zich op het toerisme.

Maatregelen in Zeeland

De maatregelen die sinds 23 maart jl. landelijk zijn afgekondigd blijven van kracht en zijn aangescherpt/uitbreid met maatregelen gericht op:

  • Verbod op recreatief nachtverblijf (in diverse typen accommocaties, zie FAQ);
  • Verbod sanitaire voorzieningen recreatie;
  • Verbod opbouwen en gebruik van slaap- en strandhuisjes.

Het verbod op recreatief nachtverblijf gaat in op 30 maart 2020, 12:00uur We willen met nadruk de aanwezig toeristen niet overvallen, maar gelegenheid bieden om op rustige wijze te vertrekken.

Het verbod op sanitaire voorzieningen recreatie gaat in op 30 maart 2020, 12:00uur en betreft alle voorzieningen op bijvoorbeeld vakantieparken, campings, kampeerterreinen etc.  ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Het verbod op slaap- en strandhuisjes gaat per direct in. Deze voorzieningen hebben een grote aantrekkingskracht op mensen, waardoor de kans groter zou worden dat grote aantallen mensen naar het strand trekken. Hiermee voorkomen we dat.

In de toelichting en publicatie van de noodverordening wordt nader uitleg gegeven over de maatregelen, zie de bijlage onderaan deze pagina. Ook in de veel gestelde vragen op www.zeelandveilig.nl vindt u meer toelichting.

Impact

De maatregelen grijpen zwaar in voor de toeristische sector en alle betrokken ondernemers. We begrijpen dat deze maatregelen in Zeeland pijn doen, echter economische schade is te herstellen, gezondheidsschade is onherstelbaar.

We merken dat er soms onbegrip is onder de Zeeuwse bevolking richting aanwezige toeristen. We willen de Zeeuwse gastvrijheid benadrukken. In een normale situatie zijn alle toeristen van harte welkom, deze situatie vraagt echter om een andere benadering. We vragen zowel toeristen als inwoners van Zeeland hiervoor begrip te tonen en elkaar met vriendelijkheid te blijven behandelen.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot het verbod op recreatief nachtverblijf, waarvan het antwoord niet in het overzicht van vragen en antwoorden staat, dan kunt contact opnemen met de gemeente Kapelle via 14 0113.

Toeristisch Ondernemend Zeeland

Toeristisch Ondernemend Zeeland wil in beeld brengen welke economische impact de coronacrisis heeft voor de toeristisch ondernemer om zo namens de ondernemers te lobbyen voor aanvullende steunmaatregelen. Kenniscentrum Kusttoerisme heeft zondag 29 maart een vragenlijst uitgezet via de toeristische brancheorganisaties met de vraag voor 30 maart 15.00 uur te reageren. Het onderzoeksrapport staat op de website van het Kenniscentrum Kusttoerisme.