Centraal tellen

De gemeente Kapelle doet mee met het experiment Centraal tellen. Het experiment houdt in dat de stembureaus na sluiting van de stemming om 21.00 uur in het stemlokaal alleen een voorlopige telling verrichten, uitsluitend op lijstniveau. Het stembureau telt dus niet de op kandidaten uitgebrachte stemmen.

Centraal tellen op 27 mei

Normaal gesproken vindt het centraal tellen plaats op de dag na de stemming. Maar bij de verkiezing voor het Europees Parlement geldt een afwijkende regeling. Dit komt omdat lidstaten ook nog op vrijdag, zaterdag of zondag kunnen stemmen. De centrale stemopneming vindt daardoor plaats op maandag 27 mei in de grote zaal van De Vroone in Kapelle, vanaf  9.00 uur tijdens een openbare zitting. U bent hierbij welkom.

De definitieve uitslag van de verkiezingen wordt na de centrale telopneming hier gepubliceerd.

Voordelen centraal tellen

Een centrale stemopneming heeft als voordeel dat de telling gestructureerd en uniform wordt georganiseerd. Door de telling op 27 mei uit te voeren worden de leden van de stembureaus op de avond van de stemming ontlast. Een stemopneming met uitgeruste krachten en in een rustige sfeer geeft een nauwkeuriger resultaat. Ook kunnen eventuele telfouten van stembureaus worden gecorrigeerd.

De landelijke ervaringen met centrale stemopneming zijn positief; een centrale telling verloop rustiger en overzichtelijker, biedt gelegenheid om fouten te corrigeren en verkleint het risico op een hertelling.