Burgerpeiling

In januari en februari 2018 konden inwoners en ondernemers een vragenlijst invullen over onder andere de voorzieningen, veiligheid en het ondernemersklimaat in de gemeente. Onderzoeksbureau SSC Consultancy leverde deze week het onderzoeksrapport op.

Inwoners tevreden leefbaarheid

Uit de burgerpeiling blijkt dat inwoners tevreden zijn over de leefbaarheid in de gemeente. Ook de informatievoorziening en de zorg- en welzijnsvoorzieningen scoren goed. Verbeterpunten zijn onder andere het betrekken van inwoners met een beperking bij het maatschappelijke leven en het stimuleren van inwoners om zich in te zetten voor hulpbehoevende naasten. Ook voor dienstverlening en communicatie zijn er verbeterpunten. Zo geven inwoners aan dat ze soms te lang moeten wachten voor ze een reactie krijgen van de gemeente.

Hoge waardering ondernemersklimaat

Uit de ondernemerspeiling blijkt dat het ondernemersklimaat hoog gewaardeerd wordt vergeleken met de rest van Zeeland en andere gemeenten tot 25.000 inwoners. Ook de bereikbaarheid per auto om te bevoorraden en te parkeren scoort goed, net als het vestigings- en woon/leefklimaat. Het betrekken van ondernemers bij het gemeentebeleid en gemeentelijke activiteiten is een verbeterpunt.

Belangrijke bouwsteen

“De gemeente Kapelle kan de resultaten van deze peiling goed gebruiken”, aldus burgemeester Huub Hieltjes. “We moeten vasthouden waar we goed scoren en werken aan de verbeterpunten. De gemeente wil deze resultaten gebruiken in gesprekken met inwoners en ondernemers. De resultaten zijn ook een belangrijke bouwsteen voor het toekomstige beleid.”

Hieronder vindt u de rapporten.