Bestuur en organisatie

Inkoopbeleid

icon

Inkoopbeleid van de gemeente Kapelle

Naar Inkoopbeleid

Gemeenteraad

Samenstelling, griffier, spreekrecht burgers, vergaderingen, rekenkamer, toekomstvisie, burgerinitiatieven

Naar Gemeenteraad

Adviesraden en commissies

icon

Kapelle Cultureel, Sportraad, Burger Advies Raad

Naar Adviesraden en commissies

Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)

icon

Het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)

Naar OZO (Het Overleg Zeeuwse Overheden)

College van burgemeester en wethouders

icon

Samenstelling, besluitenlijst, declaraties

Naar College van burgemeester en wethouders

Ambtelijke organisatie

icon

Organisatiestructuur, vacatures

Naar Ambtelijke organisatie

Verkiezingen

icon

Op deze pagina vindt u de verkiezingsuitslag van de gemeente Kapelle

Naar pagina verkiezingen

Begroting en jaarrekening

icon

Begroting en jaarrekening

Naar Bestuursstukken

Kinderburgemeester

icon

Informatie over de kinderburgemeester

Naar Kinderburgemeester