Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

Samenstelling, griffier, spreekrecht burgers, vergaderingen, rekenkamer

Naar Gemeenteraad

Adviesraden en commissies

icon

Kapelle Cultureel, Sportraad, Burger Advies Raad

Naar Adviesraden en commissies

Verkiezingen

icon

Informatie over de verkiezingen

Naar Verkiezingen

College van burgemeester en wethouders

icon

Samenstelling, besluitenlijst, declaraties

Naar College van burgemeester en wethouders

Ambtelijke organisatie

icon

Organisatiestructuur, vacatures

Naar Ambtelijke organisatie

Financiƫle stukken

icon

Begroting 2017, jaarstukken 2016, 1e bestuursrapportage 2017, kadernota 2018-2021

Naar Bestuursstukken

Kinderburgemeester

icon

Informatie over de kinderburgemeester

Naar Kinderburgemeester