Bestuur en organisatie

Inkoopbeleid

icon

Inkoopbeleid van de gemeente Kapelle

Naar Inkoopbeleid

College van burgemeester en wethouders

icon

Samenstelling, besluitenlijst, declaraties

Naar College van burgemeester en wethouders

Ambtelijke organisatie

icon

Organisatiestructuur, vacatures

Naar Ambtelijke organisatie

Burgerpeiling

icon

Begin 2018 werden de inwoners en ondernemers van de gemeente om hun mening over de gemeente gevraagd. Hier de resultaten.

Naar Burgerpeiling

Financiƫle stukken

icon

Begroting 2019, jaarstukken 2017, 2e bestuursrapportage 2017, 1e bestuursrapportage 2018

Naar Bestuursstukken

Kinderburgemeester

icon

Informatie over de kinderburgemeester

Naar Kinderburgemeester

Gemeenteraad

Samenstelling, griffier, spreekrecht burgers, vergaderingen, rekenkamer, toekomstvisie

Naar Gemeenteraad

Adviesraden en commissies

icon

Kapelle Cultureel, Sportraad, Burger Advies Raad

Naar Adviesraden en commissies