Bestuur en organisatie

Inkoopbeleid

icon

Inkoopbeleid van de gemeente Kapelle

Naar Inkoopbeleid

Gemeenteraad

Samenstelling, griffier, spreekrecht burgers, vergaderingen, rekenkamer, toekomstvisie, burgerinitiatieven

Naar Gemeenteraad

Adviesraden en commissies

icon

Kapelle Cultureel, Sportraad, Burger Advies Raad

Naar Adviesraden en commissies

Burgerpeiling

icon

Begin 2018 werden de inwoners en ondernemers van de gemeente om hun mening over de gemeente gevraagd. Hier de resultaten.

Naar Burgerpeiling

College van burgemeester en wethouders

icon

Samenstelling, besluitenlijst, declaraties

Naar College van burgemeester en wethouders

Ambtelijke organisatie

icon

Organisatiestructuur, vacatures

Naar Ambtelijke organisatie

Verkiezingen

icon

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor provinciale staten en de algemene besturen van waterschappen. Hier vindt u meer informatie.

Naar pagina verkiezingen

Financiƫle stukken

icon

Begroting, bestuursrapportage en jaarstukken

Naar Bestuursstukken

Kinderburgemeester

icon

Informatie over de kinderburgemeester

Naar Kinderburgemeester