Bestuur en organisatie

Inkoopbeleid

icon

Inkoopbeleid van de gemeente Kapelle

Naar Inkoopbeleid

Gemeenteraad

Samenstelling, griffier, spreekrecht burgers, vergaderingen, rekenkamer

Naar Gemeenteraad

Adviesraden en commissies

icon

Kapelle Cultureel, Sportraad, Burger Advies Raad

Naar Adviesraden en commissies

Burgerpeiling

icon

Begin 2018 werden de inwoners en ondernemers van de gemeente om hun mening over de gemeente gevraagd. Hier de resultaten.

Naar Burgerpeiling

College van burgemeester en wethouders

icon

Samenstelling, besluitenlijst, declaraties

Naar College van burgemeester en wethouders

Ambtelijke organisatie

icon

Organisatiestructuur, vacatures

Naar Ambtelijke organisatie

Verkiezingen

icon

Informatie over de verkiezingen

Naar Verkiezingen

Financiƫle stukken

icon

Begroting 2018, jaarstukken 2016, 1e bestuursrapportage 2017, kadernota 2018-2021

Naar Bestuursstukken

Kinderburgemeester

icon

Informatie over de kinderburgemeester

Naar Kinderburgemeester