Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

icon

Samenstelling, griffier, spreekrecht burgers, vergaderingen

Naar Gemeenteraad

Adviesraden en commissies

icon

Kapelle Cultureel, Sportraad, Burger Advies Raad

Naar Adviesraden en commissies

College van burgemeester en wethouders

icon

Samenstelling, besluitenlijst, declaraties

Naar College van burgemeester en wethouders

Ambtelijke organisatie

icon

Organisatiestructuur, vacatures

Naar Ambtelijke organisatie

Bestuursstukken

icon

Begroting 2017, jaarstukken 2016, 1e bestuursrapportage 2017

Naar Bestuursstukken

Kinderburgemeester

icon

Informatie over de kinderburgemeester

Naar Kinderburgemeester