Belangenorganisaties ondernemers

Ondernemersvereniging MKB Wemeldinge

Secretariaat: Nieuwe Kerkstraat 59b, 4421 JZ Kapelle
www.mkbwemeldinge.nl

OVK (Ondernemersvereniging Kapelle)

ondernemerskapelle@gmail.com

www.ovkapelle.nl

Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland

Kanaalweg 3, 4337 PA Middelburg
tel. 088 - 585 15 85
www.kvk.nl

Stichting Ondernemersklankbord

Postbus 93002, 2509 AA Den Haag
tel. 070 - 349 06 01
www.ondernemersklankbord.nl