verleende omgevingsvergunning Ruisweg 68 (ontwikkelgebied De Stelhoeve) in Wemeldinge

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-07-2020
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)
Toelichting:

het bouwen van een recreatiewoning op het perceel Ruisweg 68 in Wemeldinge (ontwikkelgebied De Stelhoeve)

Datum beschikking: 09-07-2020
Verzenddatum: 14-07-2020

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een verleende vergunning bezwaar maken. Het bezwaar moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 79 te 4420 AC Kapelle. Het indienen van een digitaal bezwaarschrift is ook mogelijk. Dit kan via https://www.kapelle.nl/home/producten-en-diensten_44018/product/bezwaar-maken_83.html. Het indienen van een bezwaarschrift per e-mail is niet mogelijk.

Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst. Wel kunt u, als u een spoedeisend belang hebt, bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda) een voorlopige voorziening (tot schorsing van de vergunning) vragen. Voorwaarde is wel dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend. Voor verdere informatie omtrent de openstaande rechtsmiddelen kunt u op het gemeentehuis een (gratis) folder verkrijgen.