standplaatsvergunning Dorpsplein en C D Vereekestraat

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-07-2020
Soort bekendmaking: APV-vergunning
Toelichting:

het innemen van een standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen op de woensdag voor het jaar 2020 op woensdagochtend op het Dorpsplein in Wemeldinge en op woensdagmiddag op het parkeerterrein aan de C D Vereekestraat in Kapelle

Datum beschikking: 17-07-2020
Verzenddatum: 21-07-2020

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een verleende vergunning bezwaar maken. Het bezwaar moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 79 te 4420 AC Kapelle. Het indienen van een bezwaarschrift per e-mail is niet mogelijk.

Wij wijzen u er op dat een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft ten aanzien van een besluit. Indien gedurende de bezwarentermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan bij de rechtbank te Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda) wordt een besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voorwaarde is wel dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend. Voor het verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.