sloopmelding De Klinker 6 in Kapelle

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-07-2020
Soort bekendmaking: Melding sloop
Toelichting:

het verwijderen van circa 35 m² asbesthoudende platen op het perceel De Klinker 6 in Kapelle

Verzenddatum: 06-07-2020

Meldingen worden gepubliceerd ter informatie. Hiertegen is geen zienswijze, bezwaar en beroep mogelijk.