ontwerp omgevingsvergunning Willem Annapolder in Kapelle

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-07-2020
Soort bekendmaking: Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Toelichting:

het veranderen van een windmolenpark naar 4 windmolens in de Willem Annapolder in Kapelle

de inzagetermijn is vanaf 8 juli 2020 t/m 19 augustus 2020

Een ontwerp van een beschikking ligt ter inzage in het gemeentehuis, Kerkplein 1 te Kapelle, bij het Servicecentrum Kapelle.

Binnen de termijn die vermeld staat achter de ontwerpvergunning kan een ieder gedurende zes weken schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking inbrengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 79, 4420 AC Kapelle. Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via het algemene telefoonnummer 14 0113. Het inbrengen van zienswijzen per e-mail is niet mogelijk.