ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Wemeldingse Zandweg 40 in Wemeldinge

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-07-2020
Soort bekendmaking: Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Toelichting:

het vernieuwen en isoleren van het dak van de woning op het perceel Wemeldingse Zandweg 40 in Wemeldinge

Tegen deze intrekking kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit kan alleen tegen verleende vergunningen. Ook kunnen tegen de aanvragen geen zienswijzen worden ingebracht, dit kan alleen wanneer op een aanvraag de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is en er een ontwerp van een beschikking ter inzage wordt gelegd.