ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Koningin Maximahof 26 in Wemeldinge

Dit item is verlopen op 19-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-11-2019
Soort bekendmaking: Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Toelichting:

Het plaatsen van een carport op het perceel Koningin Maximahof 26 in Wemeldinge

Tegen deze intrekking kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit kan alleen tegen verleende vergunningen. Ook kunnen tegen de aanvragen geen zienswijzen worden ingebracht, dit kan alleen wanneer op een aanvraag de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is en er een ontwerp van een beschikking ter inzage wordt gelegd.