Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning Lange Meet 5a

Dit item is verlopen op 12-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-10-2019
Soort bekendmaking: Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Toelichting:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle informeren u, dat zij de volgende aanvraag van een omgevingsvergunning buiten behandeling stellen:

het maken van een uitweg op het perceel Lange Meet 5a in Kapelle

Tegen deze intrekking kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit kan alleen tegen verleende vergunningen. Ook kunnen tegen de aanvragen geen zienswijzen worden ingebracht, dit kan alleen wanneer op een aanvraag de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is en er een ontwerp van een beschikking ter inzage wordt gelegd.