Besluit ambtshalve uitschrijving

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-07-2020
Soort bekendmaking: Overig
Verzenddatum: 28-07-2020

Uit onderzoek is gebleken dat de volgende persoon niet meer woont op het adres waar hij in de basisregistratie personen (BRP) geregistreerd staat. Daarom heeft het college van B&W besloten om hem overeenkomstig artikel 2.22 Wet BRP, ambtshalve uit te schrijven uit de BRP. Daardoor staat hij vanaf de datum van de publicatie van het voornemen tot uitschrijving, niet meer ingeschreven in Nederland:

Strijd, Joost, 08-06-1974

Het gevolg van een ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan zijn dat bovenstaande persoon geen officiĆ«le  documenten (bijvoorbeeld reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvragen. Ook kan hij dan geen recht meer hebben op sociale voorzieningen, zoals toeslagen, uitkeringen, financiĆ«le ondersteuning of opbouw AOW. Daarom is het belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Bent u belanghebbende en het niet eens met de uitschrijving? Dan kunt u binnen zes weken na de datum van publicatie een bezwaar indienen op www.kapelle.nl. Op deze website staat ook hoe u een bewaarschrift indient. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken. Telefoonnummer 14 0113 of burgerzaken@kapelle.nl.