Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP)

Dit item is verlopen op 23-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-11-2019
Soort bekendmaking: Overig
Verzenddatum: 01-11-2019

Voornemen tot ambtshalve uitschrijving

Uit onderzoek blijkt dat de onderstaande perso(o)n(en) waarschijnlijk niet meer woont op het adres waar hij/zij in de basisregistratie personen (BRP) geregistreerd staat. Daarom is het college van B&W voornemens onderstaande perso(o)n(en) uit te schrijven uit de BRP:

J.P. Ryznar 29-06-1975

Belanghebbende kunnen tegen dit voornemen binnen drie weken na de datum van publicatie op www.kapelle.nl, schriftelijk en/of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Wat de gevolgen kunnen zijn van een ambtshalve uitschrijving uit de BRP, kan je lezen op de zojuist genoemde website. Voor het kenbaar maken van een zienswijze of voor meer informatie kan je contact opnemen met de afdeling burgerzaken via telefoonnummer 14 0113 of burgerzaken@kapelle.nl