aanvraag omgevingsvergunning Westelijke Kanaalweg 29 in Wemeldinge

Dit item is verlopen op 06-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-06-2020
Soort bekendmaking: Aanvraag omgevingsvergunning
Toelichting:

het uitbreiden en renoveren van de woning op het perceel Westelijke Kanaalweg 29 in Wemeldinge

Tegen deze aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit kan alleen tegen verleende vergunningen. Ook kunnen tegen de aanvragen geen zienswijzen worden ingebracht, dit kan alleen wanneer op een aanvraag de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is en er een ontwerp van een beschikking ter inzage wordt gelegd.