aanvraag omgevingsvergunning Wemeldingse Zandweg in Wemeldinge

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-07-2020
Soort bekendmaking: Aanvraag omgevingsvergunning
Toelichting:

het aanbrengen van hagelnetten op de kadastrale percelen R214 en R989 aan de Wemeldingse Zandweg in Wemeldinge

Tegen deze aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit kan alleen tegen verleende vergunningen. Ook kunnen tegen de aanvragen geen zienswijzen worden ingebracht, dit kan alleen wanneer op een aanvraag de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is en er een ontwerp van een beschikking ter inzage wordt gelegd.