aanvraag omgevingsvergunning Ottertjes 25 in Kapelle

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-07-2020
Soort bekendmaking: Aanvraag omgevingsvergunning
Toelichting:

het maken van een uitweg op het perceel Ottertjes 25 in Kapelle

Tegen deze aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit kan alleen tegen verleende vergunningen. Ook kunnen tegen de aanvragen geen zienswijzen worden ingebracht, dit kan alleen wanneer op een aanvraag de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is en er een ontwerp van een beschikking ter inzage wordt gelegd.