aanvraag omgevingsvergunning Nieuwendijk 5

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-11-2017
Soort bekendmaking: Aanvraag omgevingsvergunning
Toelichting:

Het legaliseren van de dakopbouw op het perceel Nieuwendijk 5 te Wemeldinge

Tegen deze aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit kan alleen tegen verleende vergunningen. Ook kunnen tegen de aanvragen geen zienswijzen worden ingebracht, dit kan alleen wanneer op een aanvraag de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is en er een ontwerp van een beschikking ter inzage wordt gelegd.