aanvraag omgevingsvergunning Lapjeskat 2 in Kapelle

Dit item is verlopen op 05-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-10-2019
Soort bekendmaking: Aanvraag omgevingsvergunning
Toelichting:

Het bouwen van een vrijstaande woning en het aanleggen van een in-uitrit op het perceel Lapjeskat 2 in Kapelle

Tegen deze aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit kan alleen tegen verleende vergunningen. Ook kunnen tegen de aanvragen geen zienswijzen worden ingebracht, dit kan alleen wanneer op een aanvraag de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is en er een ontwerp van een beschikking ter inzage wordt gelegd.