aanvraag omgevingsvergunning Kloosterpoort 35 in Kapelle

Dit item is verlopen op 27-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-07-2020
Soort bekendmaking: Aanvraag omgevingsvergunning
Toelichting:

het uitbreiden van een bedrijfsloods op het perceel Kloosterpoort 35 in Kapelle

 

Tegen deze aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit kan alleen tegen verleende vergunningen. Ook kunnen tegen de aanvragen geen zienswijzen worden ingebracht, dit kan alleen wanneer op een aanvraag de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is en er een ontwerp van een beschikking ter inzage wordt gelegd.