aanvraag omgevingsvergunning Jufferswegje 16 in Kapelle

Dit item is verlopen op 19-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-11-2019
Soort bekendmaking: Aanvraag omgevingsvergunning
Toelichting:

Het uitbreiden van de woning op het perceel Jufferswegje 16 in Kapelle

Tegen deze aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit kan alleen tegen verleende vergunningen. Ook kunnen tegen de aanvragen geen zienswijzen worden ingebracht, dit kan alleen wanneer op een aanvraag de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is en er een ontwerp van een beschikking ter inzage wordt gelegd.