aanvraag omgevingsvergunning diverse locaties gemeente Kapelle

Dit item is verlopen op 14-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-10-2019
Soort bekendmaking: Aanvraag omgevingsvergunning
Toelichting:

Het kappen van 94 bomen op diverse locaties in de gemeente Kapelle

Tegen deze aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit kan alleen tegen verleende vergunningen. Ook kunnen tegen de aanvragen geen zienswijzen worden ingebracht, dit kan alleen wanneer op een aanvraag de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is en er een ontwerp van een beschikking ter inzage wordt gelegd.