Bekendmakingen

De gemeente Kapelle heeft ervoor gekozen om alle bekendmakingen en kennisgevingen alleen nog digitaal te publiceren. Dit kunt u nalezen in de ‘Verordening elektronische bekendmakingen 2016’. In de bekendmaking of kennisgeving zelf leest u onder andere of u bezwaar kunt maken of een zienswijze kunt indienen.

Als extra service informeren wij inwoners ook nog via De Scheldepost. Dit is geen officiële bron voor bekendmakingen. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. De officiële bron is de bekendmaking op de website.

Regelgeving

De bekendmaking van nieuwe regelgeving wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Bestemmingsplannen

De gemeente is verplicht om de plannen te publiceren in de Staatscourant op www.officielebekendmakingen.nl. De bestemmingsplannen liggen ook zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Kapelle. De bestemmingsplannen zelf vindt u hier. Voor meer informatie over een bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid via 14 0113.

Verkeersbesluiten

Bekendmakingen van verkeersbesluiten worden gepubliceerd in de Staatscourant op www.officielebekendmakingen.nl.

Abonneren via e-mail

Tip: abonneer u op de e-mailservice bekendmakingen en ontvang de actuele bekendmakingen en kennisgevingen bij u in de buurt automatisch in uw mailbox.

Vergunningen

Hieronder vindt u een overzicht van de bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen. Deze zijn onderverdeeld in de categorieën APV-vergunningen (evenementen en stookontheffingen), meldingen, omgevingsvergunning (bouw- en milieuvergunningen) en overig.