Bedrijventerreinen

De gemeente Kapelle is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Er zijn twee bedrijventerreinen, de Choorhoek en de Smokkelhoek. Op dit moment zijn er nog volop mogelijkheden op deze terreinen.

Smokkelhoek

Het hele bedrijventerrein is 100 ha groot. Het terrein ligt aan de oostzijde van de kern Kapelle – Biezelinge, direct langs de snelweg A58 en de provinciale weg N289. Vanuit deze locatie is een snelle aanrijroute beschikbaar naar de Randstad, België en Noord-Frankrijk.

Leveringscondities

 • 45.860 m² bouwrijpe grond, er is een uitbreiding voorzien van ruim 6 hectare aan de oostzijde
 • Kavels beschikbaar van 1000 tot 40.000 m2 
 • De kavelindeling is variabel
 • Bebouwingspercentage van de kavel: 80%
 • Grondprijzen variëren van €85 tot €115 per m2
 • Het perceel wordt bouwrijp opgeleverd

Bestemmingsplan Smokkelhoek

Choorhoek

Het bedrijventerrein Choorhoek ligt aan de oostzijde van Wemeldinge, in het gebied grenzend aan de Jachthaven. Het terrein wordt gedomineerd door de graanopslagloods van de CZAV en de opslagtanks van Ecotank. Het terrein is goed te bereiken over de Westelijke Kanaalweg, enkele minuten van de N670. Vanuit deze locatie is een snelle aanrijroute beschikbaar naar de Randstad, België en Noord- Frankrijk.

Leveringscondities

 • Kavels beschikbaar van 1000 tot 20.000 m2 
 • De kavelindeling is variabel
 • Bebouwingspercentage van de kavel: 80%
 • De grondprijs is € 105, - - per m² excl. BTW.
 • Het perceel wordt bouwrijp opgeleverd, dat wil zeggen met directe aansluiting op riolering en nutsvoorzieningen.

Bestemmingsplan Choorhoek

Erfpacht

Op de kavels van de bedrijventerreinen is erfpacht mogelijk. De gemeente blijft eigenaar van de grond. De erfpachter betaalt een periodieke vergoeding (canon) en zorgt voor onderhoud, de verzekering en belastingen Belangrijk punt in de erfpachtvoorwaarden in Kapelle is dat de grondprijs gedurende de gehele looptijd van de erfpacht gelijk blijft. De erfpachter kan op ieder gewenst moment de grond kopen tegen de waarde inclusief btw op het moment van uitgifte. Over het verschil tussen de economische waarde en de grondwaarde wordt 6% overdrachtsbelasting in rekening gebracht. Wil men blijven pachten dan kan dat ook. De jaarlijkse erfpachtcanon stijgt alleen met de consumentenprijsindex.