Afvalkalender

In de gemeente Kapelle wordt het afval ingezameld door de Zeeuwse Reinigingsdienst, de ZRD.