Gezocht stembureauleden

Voor de aankomende verkiezingen zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die geïnteresseerd zijn in het zitting nemen op het stembureau tijdens de verkiezingsdag op 16 maart. Op 14 en 15 maart kan er vervroegd worden gestemd, ook voor deze dagen zoeken we mensen. Stembureauleden ontvangen een vergoeding van 165 euro per dag, tellers 45 euro per dag.

Let op! 

Voordat u zich bij ons aanmeldt is het belangrijk om te weten dat we in sommige gevallen helaas geen gebruik van uw diensten mogen/kunnen maken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u zichzelf verkiesbaar heeft gesteld. Ook hanteren wij, in verband met de huidige coronamaatregelen, een leeftijdsgrens van 70 jaar. Bent u ouder dan 70 jaar dan kunt u zich niet meer aanmelden als stembureaulid.

Direct aanmelden