Gewijzigde verkeerssituatie Schoorse Zeedijk

Enkele weken geleden zijn de dijkversterkingswerkzaamheden bij Hansweert gestart. Waterschap Scheldestromen wil het werk veilig uitvoeren. Daarom zijn er verkeersmaatregelen ingesteld, zoals het afsluiten van wegen en het instellen van omleidingsroutes.

Door de afsluiting van de weg langs de Scheldemond neemt de verkeersdrukte langs de Schoorse Zeedijk toe. Om de veiligheid van fietsers en bromfietsers verder te verbeteren, zijn er aanvullende verkeersmaatregelen genomen.

Verkeersmaatregelen op de Schoorse Zeedijk / Zeedijk in Schore en Hansweert

Vanaf nu tot half oktober gelden de volgende verkeersmaatregelen:

  • De bloktijden zijn opgeheven.
  • Gemotoriseerd verkeer in beide richtingen is toegestaan.
  • Er geldt een inrijverbod voor fietsers en bromfietsers in beide richtingen.
  • De route voor fietsers en bromfietsers loopt via de huidige omleidingsroutes Nieuwe Schoorse-weg en Maartenbroersweg (in beide richtingen). Er geldt op deze wegen een snelheidsbeperking van maximaal 30 km/uur voor gemotoriseerd verkeer.

Gebruik voor vragen en meer informatie de BouwApp

Meer informatie over het dijkversterkingsproject Hansweert en de BouwApp vindt u op www.scheldestromen.nl/hansweert/actueel.

Dijkversterking Hansweert