Fons Naterop

Burgemeester Fons Naterop

Functie

Burgemeester

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Integrale handhaving
 • Bedrijfsvoering en personeel & organisatie
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Toerisme en recreatie
 • Regionale samenwerking
 • Evenementen (incl. vergunningverlening)
 • Communicatie, ICT en informatievoorziening

Vertegenwoordiger in gemeenschappelijke regelingen / organen:

 • Gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland - plaatsvervangend

Nevenfuncties

Uit hoofde van het ambt van burgemeester:

 • Lid van het algemeen en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden (onbezoldigd - 2 dagdelen per maand)
 • Lid algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (onbezoldigd - 2 dagdelen per maand)
 • Lid Veiligheidscollege Zeeland-West-Brabant (onbezoldigd - 1 dagdeel per 2 maanden)
 • Bestuurslid Vereniging Zeeuwse Gemeenten (onbezoldigd - 1 dagdeel per maand)

Op persoonlijke titel:

 • Voorzitter Raad van Toezicht ContourdeTwern (bezoldigd - 1 dag per 2 maanden)
 • Lid Raad van Toezicht Zorgplein Maaswaarden (bezoldigd - 1 dagdeel per 2 maanden)
 • Voorzitter Molenstichting Noord-Brabant (onbezoldigd - 1 dagdeel per 2 maanden)
 • Voorzitter St. Altena Kennispoort (onbezoldigd - 1 dagdeel per 2 maanden)
 • Voorzitter St. Advisering Monumenten & Ruimtelijke kwaliteit Brabant (onbezoldigd - 1 dagdeel per jaar)