Extra maatregelen sloop sportcentrum Groene Woud

Op dit moment wordt het voormalige sportcentrum Groene Woud aan de Vroonlandseweg in Kapelle gesloopt. De voormalige sporthal en het zwembad dateren uit de jaren ’70 en ’80. Afgelopen periode vond er op het met bouwhekken afgezette sloopterrein en in het pand, buiten werktijden, vandalisme door jeugd plaats.

In de bouwperiode van het sportcentrum was asbesthoudend materiaal een gebruikelijk bouwproduct. Dit materiaal is dan ook toegepast bij de bouw van het sportcentrum. De sloop bevindt zich nu in de fase dat de sporthal verwijderd is en dat in de rest van het gebouw de inrichting en afwerking verwijderd is. De asbesthoudende bouwmaterialen zijn nu in het zicht gekomen. De verwijdering hiervan door een gespecialiseerd bedrijf is in voorbereiding.

Omdat het afgezette sloopterrein en het pand door onbevoegden betreden wordt, markeren we, naast de afzetting met het bouwhek, het gebouw met afzetlint dat voorzien is van een asbestwaarschuwing. Wij benadrukken dat het asbest zich uitsluitend in een stabiele situatie in het gebouw bevindt en er nu geen risico op verspreiding is. Dat risico is er wel als dit moedwillig zonder kennis van zaken beschadigd wordt.

Het is voor onbevoegden verboden het sloopterrein te betreden. De politie en de BOA treedt direct op tegen overtreders. Wij roepen iedereen op zich te houden aan het verbod. Aan de ouders van kinderen vragen we erop toe te zien dat hun kinderen niet op het sloopterrein komen.

Als u onraad ziet bij het sloopterrein kunt u hiervoor de politie bellen.