Elektrisch rijden

De gemeente Kapelle maakt elektrisch rijden mogelijk. Dit doen we door laadpalen te laten plaatsen.

Op veel plaatsen in de gemeente staan openbare laadpalen. Dit wordt steeds verder uitgebreid. Omdat elektrische voertuigen tot nu toe een beperkt aandeel van het aantal voertuigen in de gemeente vormen en door de parkeerdruk binnen de gemeente, zijn de parkeerplaatsen rond de oplaadpunten niet exclusief voor elektrische voertuigen. Hierbij wordt uitgegaan van solidariteit en natuurlijke verdeling.

Het is in de gemeente Kapelle niet toegestaan een voertuig in de openbare ruimte te laden vanaf een particulier terrein. Hierbij kunt u denken aan een kabel over de stoep tussen een voortuin en een parkeerplaats op de straat. Dit is niet toegestaan omdat het de gebruiks- en beheermogelijkheden van de openbare ruimte beperkt en er daardoor een onveilige situatie kan ontstaan.

Via onderstaand aanvraagformulier laadpalen kunt u een verzoek tot het plaatsen van een laadpaal indienen.

Naar aanvraagformulier laadpalen

Dit verzoek zal beoordeeld worden aan de hiervoor geldende regels. Deze kunt u nalezen via: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR639048/1