Dijkversterking Hansweert - Willem Annapolder

Het waterschap Scheldestromen heeft beoordeeld dat de dijk langs de Westerschelde, vanaf Hansweert tot aan de Willem Annapolder, niet meer aan de veiligheidsnormen voldoet. Daarom is er een plan gemaakt om de dijk over een lengte van ruim 5 kilometer te versterken.

De projectorganisatie Waterveiligheid (POW) werkt aan de dijkversterking Hansweert. De dijk moet versterkt worden om te voldoen aan de eisen van de Waterwet uit 2017.

Bij de oordeelsvormende raadsvergadering van 25 januari 2022 en de besluitvormende raadsvergadering van 22 februari 2022 vindt u de stukken van het bestemmingsplan voor het grondgebied van de gemeente Kapelle.

Het waterschap heeft een website waar meer inhoudelijke informatie over het project is te lezen https://www.scheldestromen.nl/hansweert