Burger Advies Raad (BAR)

De leden van de Burger Advies Raad van de gemeente Kapelle adviseren de gemeente over zorg en ondersteuning. Denk aan hulp voor mantelzorgers en vrijwilligers, en hulp voor jeugd en gezinnen. De BAR vertaalt wensen en belangen van personen naar mogelijkheden voor hele groepen burgers. De BAR richt zich vooral op inwoners die zelf niet of niet voldoende in staat zijn om hierover met de gemeente in gesprek te gaan.

Contactgegevens Burger Advies Raad

De heer Piet Lepoeter (secretaris)
Algemeen e-mailadres: BAR@kapelle.nl
Postadres: Maalstede 4d,  4421 EE Kapelle
Telefoonnummer 06 - 23 38 55 55
Website: www.barkapelle.nl