Brief burgemeester aan inwoners over inwonersbijeenkomsten

Beste inwoner,

Maandagavond 12- en dinsdagavond 13 november vonden twee inwonersbijeenkomsten plaats. In het gemeentehuis van Kapelle en in de Wemel in Wemeldinge spraken wij met elkaar en de gemeenteraad over de toekomst van de gemeente.

Maandagavond vonden gesprekken plaats over de thema’s identiteit, leefomgeving, voorzieningen en verkeer. We hebben het onder andere gehad over de identiteit van de verschillende kernen in onze gemeente. Over passende huisvesting voor jongeren en levensloopbestendige huurwoningen voor ouderen. Over een veilige en schone openbare ruimte. Over onveilige verkeerssituaties en over hoe de gemeente in gesprek kan blijven met inwoners.

Op dinsdagavond vonden gesprekken plaats over de thema’s sociale contacten, verenigingen en de leefomgeving. We hebben het onder andere gehad over vrijwilligerswerk, over hoe bestaande en nieuwe verenigingen het best ondersteund kunnen worden en over de wens voor een plek voor jongeren in Kapelle.

Het verslag van de bijeenkomsten vindt u op www.kapelle.nl/toekomstvisie.

En hoe nu verder?

De afgelopen week hebben wij alle vragen en opmerkingen van de aanwezigen op een rij gezet. Een aantal van hen heeft inmiddels reactie ontvangen. Degenen die nog geen reactie hebben ontvangen, kunnen dat in de komende weken verwachten. De meer algemene opbrengst van de avonden gebruiken we als input voor de toekomstvisie van de gemeente. De gemeenteraad maakt daarbij de uiteindelijke keuzesWe danken alle aanwezigen hartelijk danken voor hun aanwezigheid en bijdrage.

Met vriendelijke groet,

De burgemeester van Kapelle,

Huub Hieltjes