Aanvragen welzijnssubsidie

Bent u een stichting of vereniging? En wilt u een activiteit organiseren op het gebied van welzijn, ondersteuning van een bepaalde bevolkingsgroep, sport, cultuur of jeugd? Dan vraagt u bij de gemeente een welzijnssubsidie aan.

Voldoen aan voorwaarden

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet uw aanvraag voldoen aan een aantal voorwaarden. Het gaat erom dat de activiteiten bijdragen aan gemeentelijke doelen en beleid. De algemene regels over het geven van subsidies staan in de Algemene Subsidieverordening gemeente Kapelle op lokaleregelgeving.overheid.nl. Speciale regels voor ieder beleidsterrein, bijvoorbeeld cultuur of sport, staan in de subsidieregeling.

Jaarsubsidie en eenmalige subsidie

Er zijn twee soorten subsidies: een jaarsubsidie en een eenmalige subsidie.

Jaarlijkse welzijnssubsidie

U komt in aanmerking voor een jaarlijkse activiteitensubsidie als u structurele activiteiten en/of diensten organiseert. U gebruikt hiervoor het formulier op www.kapelle.nl/jaarlijkse-subsidie-aanvragen.

Incidentele welzijnssubsidie

Dit is een subsidie voor een activiteit of project met een eenmalig en/of vernieuwend karakter. U gebruikt het formulier op www.kapelle.nl/incidentele-subsidie-aanvragen.

Documenten toevoegen

In de aanvraagformulieren staat aangegeven wat voor documenten er naast het aanvraagformulier nog meer nodig zijn. Bijvoorbeeld een begroting voor het komende jaar, jaarrekening , jaarverslag of ledenlijst. Is uw aanvraag niet volledig, dan krijgt u hierover bericht.

Neem gerust contact met ons op

Weet u niet zeker of uw aanvraag of activiteit past binnen de subsidie voorwaarden? Of heeft u andere vragen over gemeentelijke subsidies. Neemt u dan contact op met de afdeling Sociaal Domein, via gemeente@kapelle.nl of 14 0113. Wij denken graag met u mee.