Toegankelijkheidsverklaring 23-12-2014

Dit item is verlopen op 09-01-2015.

Gemeente Kapelle wil vanaf 1 januari 2015 volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.kapelle.nl/.

Uitzonderingen en verbeterpunten

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

 • Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)
  Oorzaak

  Een enkel kopje en/of linkje blijft lichtblauw in 'hoog contrast modus'. Deze kleur voldoet niet aan de minimale contrasteis. Overige pagina's: Het actieve hoofdmenu-item in 'hoog contrast modus' voldoet niet aan de minimale contrasteis.

  Gevolg

  Voor mensen met beperkt zicht (die geen gebruik maken van hulptechnologie die het contrast vergroot) is er mogelijk niet voldoende contrast. Voor mensen die geen kleurenzwakte hebben, hebben kleurschakeringen en verzadiging weinig tot geen effect op leesbaarheid.

  Alternatieven

  Hulptechnologie die het contrast vergroot (zoals bijv. ingebouwd in iPhone en iPad). In de browser de stylesheet uitschakelen of eigen kleuren selecteren in de browservoorkeuren.

  Maatregelen

  SIMgroep gaat het contrast aanpassen, zodat het contrast in de 'hoog contrast modus' voldoende is.

  Planning

  Eerste kwartaal 2015.

 • Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (AA)
  Oorzaak

  De focus rectangle hoort duidelijk zichtbaar te zijn. Dit is niet altijd het geval.

  Gevolg

  Voor gebruikers die met het toetsenbord door de pagina navigeren, is soms niet goed zichtbaar waar ze zich bevinden op de pagina.

  Alternatieven

  In de browser de stylesheet uitschakelen of eigen kleuren selecteren in de browservoorkeuren.

  Maatregelen

  SIMgroep gaat zorgen dat de focus overal zichtbaar wordt en dat skiplinks zichtbaar worden.

  Planning

  Eerste kwartaal 2015.

 • Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies (A)
  Oorzaak

  Het label bij het zoekveld is leeg. Dit is een onderdeel in de code.

  Gevolg

  Voor mensen met een visuele beperking die hulpmiddelen (zoals screenreaders) gebruiken, is het mogelijk niet duidelijk dat het om een zoekveld gaat.

  Alternatieven

  Zie maatregelen hieronder.

  Maatregelen

  SIMgroep gaat de code aanpassen, zodat in het label duidelijk wordt aangegeven dat het om een zoekveld gaat.

  Planning

  Eind 2014, begin 2015.

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Extra toelichting

In de Quickscan van 19-12-2014 zijn zaken gerapporteerd die inmiddels opgelost zijn.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan Gemeente Kapelle:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen

Er is (nog) geen overzicht beschikbaar van alle websites waarvoor onze organisatie verantwoordelijk is.

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur