Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Bijgewerkt: 16-09-2015

Gemeente Kapelle wil voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.kapelle.nl/.

Uitzonderingen en verbeterpunten

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

 • Succescriterium U.5.1 - Ondersteuning bij formulieren (A)
  Oorzaak

  Bij complexe formulieren waarbij veel informatie ingevuld moet worden: Als aanvullende informatie nodig is bij het invullen van een formulier (bijvoorbeeld in de vorm van bijlagen), moet dit vooraf worden gemeld aan de gebruiker. Bij sommige formulieren ontbreekt zo'n overzicht van vereiste informatie op de eerste pagina van het formulier, maar in de meeste gevallen wordt het wel vermeld in de bijbehorende productinformatie. Formulieren zijn langere tijd geleden gebouwd in een oudere formulierenapplicatie. Gefaseerd worden alle formulieren opnieuw gebouwd in een nieuwe formulierenapplicatie.

  Gevolg

  Als bij complexe formulieren op de eerste pagina niet vermeld wordt welke informatie de gebruiker bij de hand moet hebben om het formulier in te vullen, doet de gebruiker mogelijk langer over het invullen van het formulier omdat aanvullende informatie tussentijds nog opgezocht moet worden.

  Alternatieven

  De gebruiker kan altijd productinformatie raadplegen voorafgaand aan het invullen van het formulier.

  Maatregelen

  Gefaseerd worden alle formulieren opnieuw gebouwd in een nieuwe formulierenapplicatie. Als aanvullende informatie nodig is bij het invullen van een formulier (bijvoorbeeld in de vorm van bijlagen), zal dit worden vermeld op de eerste pagina van een formulier. Ook zal vanuit elk formulier een link naar de privacyverklaring worden toegevoegd.

  Planning

  Gefaseerd in 2015-2016.

 • Succescriterium U.9.1 Gebruik ten minste open specificaties (AA)
  Oorzaak

  De website bevat nog veel PDF-bestanden die niet voldoen aan de open standaard. Het aanpassen van al deze documenten is kostbaar en arbeidsintensief.

  Gevolg

  Mensen die gebruikmaken van hulptechnologie (bijvoorbeeld hun eigen voorleessoftware) ervaren mogelijk problemen met PDF's die niet specifiek toegankelijk zijn gemaakt.

  Alternatieven

  In sommige gevallen is er een alternatief in HTML beschikbaar. In andere gevallen kan een maatwerkverzoek bij de gemeente ingediend worden om de informatie uit een PDF-document op een toegankelijke manier beschikbaar te stellen. Dit is maatwerk. Voor meer informatie: zie 'Probleem met de toegankelijkheid van deze website?' onderaan deze pagina.

  Maatregelen

  Maatregelen zullen worden genomen conform de beschrijving in het Toepassingskader Webrichtlijnen onder Wat betekent Webrichtlijnen versie 2 voor PDF-documenten en andere binaire bestandsformaten?

  Planning

  Gefaseerd in 2015-2016.

 • Algemeen

  Hoewel de gemeente zich inspant om aan de Webrichtlijnen te voldoen, kan het zijn dat door de omvang van de website sommige informatie niet volledig voldoet.

  Oorzaak

  Met een omvang van duizenden pagina's en meerdere verantwoordelijken voor de inhoud is een gemeentelijke website beheerintensief. Gebruikers kunnen fouten of ontoegankelijke informatie rapporteren (zie 'Probleem met de toegankelijkheid van deze website?') en we doen ons best dit altijd binnen 2 weken op te lossen. Lukt dit niet binnen deze termijn, dan wordt de melder hierover afzonderlijk bericht.

  Gevolg

  Het kan dus, naast bovengenoemde gevallen, gebeuren dat u op sommige pagina's verminderde toegankelijkheid ervaart.

  Alternatieven

  Heeft u de informatie eerder nodig, neem dan telefonisch contact op via 14 0113.

  Planning

  We doen ons best om meldingen over webtoegankelijkheid altijd binnen 2 weken op te lossen. Lukt dit niet binnen deze termijn, dan wordt de melder hierover afzonderlijk bericht.

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

Extra toelichting

In de Quickscan van 19-12-2014 zijn zaken gerapporteerd die inmiddels opgelost zijn. Zie Archief toegankelijkheidsverklaring voor meer informatie.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan Gemeente Kapelle:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen

Er is (nog) geen overzicht beschikbaar van alle websites waarvoor onze organisatie verantwoordelijk is.

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur