Pro- en disclaimer

De gemeente Kapelle streeft er naar om op of via deze website correcte en actuele informatie te geven. Ondanks alle zorgvuldigheid, kan het zo zijn dat informatie niet meer helemaal correct is of verouderd. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan informatie op www.kapelle.nl. Het is altijd zo dat de originele besluiten en verordeningen bepalend zijn.

Copyright
De gemeente Kapelle behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van de gemeente Kapelle verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, illustraties, logos, fotomateriaal en lay-out. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van de gemeente Kapelle mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Kapelle openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren enkel met bronvermelding. Wanneer derden foto’s ter beschikking stellen voor publicatie op deze website doen zij daarmee afstand van hun auteursrecht, recht op handelsmerk en andere intellectuele rechten, tenzij expliciet anders wordt vermeldt.

Disclaimer e-mail
Als u een e-mailbericht van de gemeente Kapelle per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om het bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.
De gemeente Kapelle sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in het e-mailbericht niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het bericht. De gemeente Kapelle garandeert niet dat het e-mailbericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Proclaimer
De gemeente Kapelle is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar webmaster@kapelle.nl.
Via deze website kunt u teksten van gemeentelijke regelgeving raadplegen. De door de gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst, geldt de officiële gedrukte tekst.
Alle informatie inclusief beeldmateriaal behoort auteursrechtelijk toe aan de gemeente Kapelle. U kunt de informatie voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik overnemen. Wij vragen u het materiaal niet te veranderen en bij verspreiding de bron te vermelden. Voor commercieel gebruik van materaal van deze website vragen wij u contact met ons op te nemen.
De verantwoordelijkheid en het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende websites. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

Privacy
Voor de gemeente Kapelle staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van interactieve diensten en het bezoek aan de website centraal. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt de gemeente Kapelle overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het bezoek aan de website van de gemeente Kapelle kan geheel anoniem plaatsvinden. Gegevens van u persoonlijk of over uw computer worden u niet met een zogenaamd cookie of met andere middelen ontnomen.

Natuurlijk zijn wij wel geïnteresseerd in de gegevens die iets zeggen over het bezoek aan onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de tijdstippen van het bezoek (bijvoorbeeld overdag of in de avonduren) of welke pagina's het meest bezocht worden. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan het systeem van de gebruiker, houden wij bij met welk type browser onze website wordt benaderd. Meer willen wij niet van u weten.

Bij het aanvragen van interactieve diensten dient u bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze verwerkt de gemeente Kapelle alleen om u de gevraagde dienst te kunnen leveren, bijvoorbeeld een product uit het digitaal loket. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als aanvrager van het product vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen. Wij maken tevens gebruik van beveiligingsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur