Scholen voor primair en voortgezet onderwijs, afwijking data zomervakanties

Het bevoegd gezag van een school voor het primair of voortgezet onderwijs kan onder omstandigheden besluiten dat er wordt afgeweken van de wettelijk vastgestelde data voor de schoolvakanties. Er zijn twee mogelijkheden: de school kan de afwijkende vakantiedata vaststellen op een manier die aangegeven wordt in de regeling die de data voorschrijft (dit wordt dan getoetst door de Inspectie van het Onderwijs); de school kan van de voorgeschreven data afwijken op een andere manier (dit kan alleen als zich bijzondere omstandigheden voordoen). Om te kunnen afwijken van de voorgeschreven data wegens bijzondere omstandigheden moet het bevoegd gezag hiervoor eerst een verzoek indienen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met 'bijzondere omstandigheden' wordt gedoeld op gevallen waarin als gevolg van de duur de zomervakantie de voortgang van het onderwijs ernstig wordt bemoeilijkt, bijvoorbeeld doordat de behandeling van moeilijk lerende kinderen niet langdurig kan worden onderbroken.

Contactgegevens
Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Klachten en/of meldingen
T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact
Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
  17.00 - 20.00 uur
  (geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur