Prijslijst Servicecentrum Kapelle

Prijslijst 2017

Reisdocumenten

Reisdocument Kosten
Paspoort € 64,75
Paspoort <18 jaar € 51,45
Paspoort/NI spoed € 47,55
Paspoort vreemdeling € 51,45
Paspoort vluchteling € 51,45
Zakenpaspoort € 64,75
Zakenpaspoort <18 jaar € 51,45
Nederlandse Identiteitskaart € 50,65
NI <18 jaar € 28,60

Rijbewijzen

Soort rijbewijs Kosten
Rijbewijs € 38,95
Spoed Rijbewijs € 34,10
Rijbewijs inclusief vermissing € 52,35
Eigen verklaring € 33,80

Gemeenteleges

Product Kosten
Uittreksel BRP, uittreksel persoonsgegevens € 7,20
Uittreksel gezinssamenstelling € 7,20
Bewijs van opneming + adres € 7,20
Inlichting BRP € 7,20
inl.afnemers BRP (papier) € 2,25
Verklaring nationaliteit € 7,20
Attestatie de vita (internationaal) € 12,90
Verklaring omtrent gedrag € 41,50
Gewaarmerkt afschrift € 7,15
Fotokopie/afschrift per pagina nvt
Kleurenkopie nvt
Fotokopie A3 nvt
Fotokopie >>A3 nvt
Fotokopie A3 kleur nvt
Legalisatie handtekening € 7,15
Nasporing archief per kwartier € 15,85
Extra leges
Vermissing parkeerkaart € 17,35
Naturalisatie; enkelvoudig hoog € 885,00
Naturalisatie enkelvoudig laag € 636,00
Naturalisatie gezamenlijk hoog € 1.091,00
Naturalisatie gezamenlijk laag € 873,00
Meenaturaliserend minderjarig kind € 126,00
Optie-enkelvoudig € 182,00
Optie gemeenschappelijk € 310,00
Optie medeopterende minderjarige € 21,00

Burgerlijke stand

Product/dienst Kosten
Uittreksel burgerlijke stand € 12,90
Huwelijksrecht € 308,80
Huwelijksrecht zaterdag € 617,60
Huwelijksrecht Schoudee € 463,30
Huwelijksrecht Schoudee zaterdag € 772,10
Omzetting ger.partnerschap naar huwelijk € 57,65
Trouw-/partnerschapsboekje € 32,10
Verklaring huwelijksbevoegdheid € 22,90
Naspeuring B.S. per kwartier € 15,85

Sociale zaken

Product/dienst Kosten
Registratie kinderopvang € 275,20

Middelen

Product/dienst Kosten
Sleutel ondergrondse container € 10,00
Gehandicaptenparkeerkaart € 67,35
Gehandicaptenparkeerkaart + keuring € 237,00

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur