Start aanleg geluidswal Grenadier/ Zuidhoek

Logo werkzaamheden

De gemeente Kapelle begint in week 9 met de voorbereidende werkzaamheden voor de verlenging en verhoging van de geluidswal voor de wijken Grenadier en Zuidhoek.

Voor het broedseizoen begint, 15 maart, moet de gemeente de bomen rooien. Daarna starten de werkzaamheden en onderzoeken die nodig zijn voor de verdere vergunningaanvragen. Naar verwachting kan de gemeente in week 23 beginnen met de verlenging en verhoging van de geluidswal. Ter vervanging van de bomen die moeten wijken voor de aanleg, wordt de geluidswal aangekleed met nieuwe beplanting en bomen. Voor de bouwvak kan de geluidswal gerealiseerd zijn.

De gemeente Kapelle heeft onderzoek laten doen naar de geluidsproblematiek van de A58. Aanleiding hiervoor waren klachten over geluidsoverlast van bewoners van de nieuwgebouwde woningen in de Grenadier. Uit het onderzoek bleek dat de aangelegde geluidswal met scherm nog niet de wettelijke geluidsafscherming bood. Ook voor een aantal woningen in de Zuidhoek was de geluidsoverlast nog te hoog.

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke geluidsnormen, moet de bestaande geluidswal met 400 meter naar het oosten worden verlengd. De geluidswal met scherm krijgt een totale hoogte van 6 meter. Om de geluidsoverlast in de Zuidhoek te verminderen, wordt het geluidsscherm op de bestaande geluidswal verlengd met 580 meter naar de westzijde.

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur