Rioolreiniging en rioolinspectie Kapelle

Dit item is verlopen op 01-04-2017.
Logo werkzaamheden

Vanaf maandag 6 maart vinden er rioolreinigingswerkzaamheden plaats binnen de gemeente Kapelle. Gelijktijdig zal de toestand van het riool door middel van een inspectiecamera worden vastgelegd.

De werkzaamheden kunnen leiden tot verkeershinder. Als een toegangsput voor uw inrit ligt, kan deze enige tijd geblokkeerd zijn. Aangezien  de riolering met hoge druk wordt gereinigd, gebeurt het soms dat de binnenriolering wordt leeggezogen, met als gevolg een rioollucht in huis. Dit is te verhelpen door alle kranen even te laten lopen en hierdoor het waterslot te herstellen. Soms komt het voor dat het water omhoog komt en/of gaat borrelen in het toilet of gootsteen. Door het deksel van het toilet gesloten te houden kunt u wateroverlast voorkomen.

De aannemer zal voordat hij aan het werk gaat door middel van een brief/kaart doorgeven wanneer hij bij u in de straat de geplande werkzaamheden gaat verrichten. Door eventuele slechte weersomstandigheden kan hier van afgeweken worden.

De werkzaamheden vinden plaats in de volgende wijken:

  • Kapelle: Overtieringe en industrieterrein de Smokkelhoek
  • Schore: geheel Schore.

De werkzaamheden zullen afhankelijk van de weersomstandigheden ca. vier weken duren.

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur