Stedelijk waterplan Kapelle

Het water in onze bebouwde omgeving staat onder invloed van allerlei factoren. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en het waterschap om dit watersysteem te beheren en te onderhouden en toe te werken naar een duurzaam, veilig en gezond watersysteem.

In het Stedelijk waterplan Kapelle 2012-2016 brengt de gemeente Kapelle in samenwerking met waterschap Scheldestromen en in overleg met de provincie Zeeland in beeld welke keuzes zij maakt op het gebied van water in de bebouwde omgeving.

Te downloaden:

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur