Opplussen woningen oudere eigenaren

De groep oudere huiseigenaren groeit. Deze groep wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning blijven wonen.

 • Opplussen

  Het is daarvoor belangrijk dat de woning geschikt is of op tijd geschikt wordt gemaakt. Dit kan door het aanbrengen van (kleine) voorzieningen, “opplussen”, maar ook door een andere indeling van het huis of een ander gebruik van de reeds aanwezige voorzieningen. De gemeente Kapelle wil hierbij helpen door het geven van advies en het stimuleren van het opplussen door middel van een tegemoetkoming in de kosten.

 • Voor wie

  Bent u 55 jaar of ouder, heeft u een eigen woning en wilt u deze veiliger en levensloopbestendig(er) maken door middel van kleine voorzieningen en advies? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente om de woning op te plussen. Let op: het gaat om het preventief aanbrengen van voorzieningen, dus voordat er sprake is van noodzaak. Indien u bepaalde voorzieningen door handicap of beperking al nodig heeft, kunt u zich voor een Wmo-voorziening wenden tot de GR De Bevelanden, afdeling WIZ via 0113 - 23 91 00.

 • Hoe

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Kapelle. U wordt dan in contact gebracht met één van de door de gemeente Kapelle benoemde vrijwilligers van het opplusproject. De vrijwilliger komt bij u op bezoek en neemt samen met u door welke voorzieningen u zou willen en kunnen aanbrengen om uw huis levensloopbestendig(er) te maken. Hierover brengt de vrijwilliger een vrijblijvend advies uit. Op basis van dit advies kunt u, eventueel geholpen door de vrijwilliger, een aanvraag indienen bij de gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten van het opplussen van uw woning. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van de voorzieningen, de vrijwilliger kan u hierin uiteraard wel adviseren.

 • Contact

  Voor meer informatie over het opplusproject van de gemeente Kapelle neemt u contact op via 14 0113.

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur