Openbare verlichting

Meldpunt Openbare Verlichting

Vanaf 1 april is het mogelijk om storingen en schade aan openbare verlichting via internet te melden. De Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland en het Havenschap lanceren dan de website www.ovstoringzeeland.nl. Op deze site kunnen storingen en schade aan de openbare verlichting worden gemeld. De partijen nemen deze website in gebruik naar aanleiding van de gezamenlijke aanbesteding van onderhoud aan de openbare verlichting.

Ondanks dat de lampen van de openbare verlichting preventief worden vervangen tegen het einde van de levensduur, kan het voorkomen dat de straatverlichting niet werkt. Uw melding is daarom van groot belang om storingen te verhelpen.

Als u denkt dat de openbare verlichting kapot is, is het belangrijk dat u dit voor 23.00 uur waarneemt. Dan behoort alle openbare verlichting te branden. Bij het invullen van de site is het van belang dat u het nummer, de plaats en het dichtstbijzijnde adres van de betreffende lantaarnpaal weet. De website geeft ook aan of er al eerder een melding gedaan is.

Gemeente Vlissingen, Waterschap en woningcorporaties nemen geen deel aan deze website. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de betrokken instantie.

Betrokken partijen hopen hiermee een eenvoudig en altijd bereikbaar loket te bieden om hun dienstverlening in openbare verlichting te verbeteren.

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur