Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Daarmee zijn in totaal 26 bestaande vergunningen samengevoegd tot één vergunning. Wilt u een garage bouwen op de plek van uw oude schuur? En moet daarvoor ook een boom worden gekapt die op de gemeentelijke bomenlijst staat? U vraagt dan geen aparte bouw-, sloop- en kapvergunning meer aan, maar één omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’, ‘slopen’ en ‘kappen’.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de omgevingsvergunning? Dan kunt u terecht bij de gemeente Kapelle, 140113. Bij het Servicecentrum gemeente Kapelle zijn folders verkrijgbaar. Landelijke informatie over de omgevingsvergunning en vergunningvrij bouwen vindt u op de website van het ministerie van infrastructuur en milieu.

Handige links

Publieksbrochures van het ministerie
Brochures bij de standaardbrieven van de Vereniging Stadswerk

Folder 'De omgevingsvergunning'

 • Aanvragen omgevingsvergunning

  Via onderstaande link kunt u de formulieren vinden voor het indienen van een vooroverlegplan of het aanvragen van een omgevingsvergunning.

  Lees verder
 • Digitale indiening

  Op het Omgevingsloket online kunt u via een vragenlijst vaststellen of uw bouwplan vergunningplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen.

  Lees verder
 • Voordelen

  De omgevingsvergunning maakt het voor u een stuk makkelijker! Voor een plan kan een burger of een bedrijf één aanvraag indienen. Deze aanvraag behandelt de gemeente in één procedure en neemt één besluit.

  Lees verder
 • Vergunningsvrij bouwen

  Met de inwerkingtreding van de Wabo zijn ook de mogelijkheden groter om vergunningvrij te bouwen.

  Lees verder

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur