Uw volksvertegenwoordigers aan het woord

Dit item is verlopen op 22-02-2017.

Vanaf volgende week leest u op deze gemeentepagina in de Scheldepost elke week een column van een raadslid. Op alfabetische volgorde krijgen deze door u gekozen volksvertegenwoordigers, de gelegenheid om hun licht te laten schijnen over een onderwerp naar keuze. Het is een column en dus kort en bondig. Geen uitgebreide beschouwingen dus.

Hoogste orgaan

Afgelopen december heeft de gemeenteraad een beleidsnota Communicatie vastgesteld. Een van de conclusies daaruit was dat de gemeenteraad en haar leden zich meer moeten profileren richting de inwoners van Kapelle. Doordat wethouders en de burgemeester de dagelijkse leiding hebben, komen zij  vanzelf in het nieuws bij nieuwe plannen. Zij zijn waarschijnlijk bekender bij onze inwoners dan de meeste raadsleden. Terwijl deze democratisch gekozen raadsleden samen het hoogste orgaan vormen binnen het gemeentebestuur; zij vertegenwoordigen de bevolking. Zij nemen de belangrijkste besluiten, zoals het vaststellen van de begroting, de bestemmingsplannen, de lokale verordeningen en de lokale belastingen.

Voeden

Bij dat profileren van de raad gaat het er niet alleen om dat u als burger weet wat de door u gekozen raadsleden doen en vinden. Het gaat om tweerichtingsverkeer. Raadsleden horen graag van u hoe over zaken denkt, wat u dwars zit of waar u juist enthousiast over bent. Volksvertegenwoordigers moeten gevoed worden. Ze zijn er voor u. In een toch steeds meer individualistische en ook wel anonieme samenleving is het best lastig om de relatie burger-volksvertegenwoordiger inhoud te geven. Deze  wekelijkse column is een bescheiden bijdrage daar aan. Ik hoop dat de column goed gelezen wordt.

Naast deze column publiceert de Scheldepost al jaren de Raadsflitsen na elke raadsvergadering. De gemeente betaalt de uitgever van de Scheldepost daarvoor.  De inhoud wordt bepaald door de redactie en de journalist, Cees van Oosten. De gemeente heeft daar geen invloed op. De inhoud is dus ook niet de mening van de raad of de gemeente, en een andere journalist zal wellicht andere keuzes maken ten aanzien van de inhoud en de woordkeuze. Wie zelf wil horen wie wat heeft gezegd en hoe er door de raadsleden is gestemd kan daarvoor terecht op onze website, enkele dagen na de vergadering. Per onderwerp en per spreker kunt u het allemaal terug vinden via de website van de gemeente: www.kapelle.nl onder Bestuur en Organisatie, agenda en raadsstukken. U kunt via de website ook live meeluisteren met de raadsvergadering vanuit uw eigen woonkamer.

Voor de goede orde nog even wat afspraken die we gemaakt hebben: de column bevat maximaal 150  woorden. Het raadslid mag zelf weten waar hij of zij over schrijft maar er wordt niet over medewerkers van de gemeente geschreven. Elk raadslid is zelf verantwoordelijk voor de inhoud. De column geeft dus ook niet de mening of het beleid van ‘de gemeente Kapelle’ weer.

Voor deze week doe ik de aftrap met een eerste column. Vanaf volgende week nemen de raadsleden het stokje over.

burgemeester Stapelkamp

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur