Subsidiebeleid krijgt nieuw jasje

Dit item is verlopen op 22-03-2017.

14 maart stelde de gemeenteraad de startnotitie voor de herziening van het subsidiebeleid vast. Het nieuwe beleid moet moderner en eenvoudiger worden en daarmee meer ruimte geven aan nieuwe initiatieven.

Voor de aanvrager moet het proces van de aanvraag tot het besluit eenvoudig en transparant zijn. Belangrijk is hierbij dat vooraf voldoende duidelijkheid is over de haalbaarheid, zodat aan het einde van het traject teleurstelling wordt voorkomen.

De komende periode gaat het college met de startnotitie aan de slag. In dit proces worden ook de Sportraad, de Stichting Kapelle Cultureel en de Burger Advies Raad betrokken. In het derde kwartaal dit jaar legt het college de uitwerking en een nieuwe subsidieverordening voor aan de gemeenteraad. Voor de goede orde willen wij benadrukken dat herziening van het subsidiebeleid niet bedoeld is als bezuinigingsmaatregel.

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur