Spreekrecht

Dit item is verlopen op 24-05-2017.
Foto J. van der Meij, VVD

Column van de raad
Deze week aan het woord: De heer J. van der Meij, VVD

Tijdens iedere raadsvergadering van onze gemeente wordt het agendapunt spreekrecht opgenomen. Iedere burger, ondernemer, sportvereniging enzovoorts heeft de  mogelijkheid gebruik te maken van dit agendapunt. Fruittelersorganisaties in de gemeente Kapelle hebben met succes gebruikgemaakt van de mogelijkheid van spreekrecht. De gemeenteraad heeft het besluit genomen dat vanaf 1 januari 2016 toeristenbelasting geheven zal worden voor arbeidsmigranten (hoofdzakelijk Poolse werknemers). Fruittelers hebben (met ondersteuning VVD) de gemeenteraad kunnen overtuigen, dat deze vorm van belasting voor deze groep ten onrechte is geheven. Dit betekent voor de groep fruittelers in de gemeente Kapelle een voordeel van € 30.000,-- per jaar.

Degene die gebruik wil maken van spreekrecht (of andere zaken), kan ik van advies dienen via raadslid.j.van.der.meij@kapelle.nl of 0113 – 34 19 96.

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur