Project Kapelle dementievriendelijk

Dit item is verlopen op 18-02-2017.

Een werkgroep onder leiding van Cederhof gaat aan de slag met het project ‘Gemeente Kapelle Dementievriendelijk’. ‘Dementievriendelijk’ staat voor een gemeente die rekening houdt met dementerenden: de maatschappij past zich aan, niet de dementerenden.

De Kapelse gemeenschap kan zich aanpassen door bijvoorbeeld de kennis over dementie te vergroten onder inwoners en bij publieke plaatsen. Denk aan winkeliers die rekening houden met dementerende klanten. Of het aanwijzen van duidelijk herkenbare ‘veilige punten’ in de gemeente waar dementerenden terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Dat kunnen bedrijven zijn, maar ook gezinnen.

Mensen met dementie en kwetsbare ouderen blijven (vaak noodgedwongen) langer thuis wonen. De omgeving is hier niet altijd op ingericht, waardoor de dementerende naast de ziekte extra beperkingen ervaart of niet begrepen wordt door de omgeving. Mantelzorgers voelen zich vaak zwaar belast met de zorg en moeten vaker beslissingen nemen voor de oudere. ‘Gemeente Kapelle dementievriendelijk’ zou uitwerking kunnen geven aan het doel ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en onvrijwillige zorg tegen te gaan. Daarnaast is het gericht op preventie en veiligheid van ouderen en mensen met dementie in de gemeente Kapelle.

De sociale cohesie en betrokkenheid van inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers, vrijwilligersorganisaties en zorg- en hulpverleners onder elkaar is groot in de gemeente Kapelle. De gemeente Kapelle, beleidsmedewerkers, gemeenteraad en college tonen betrokkenheid bij inwoners en het zorgveld. Het is een sociale gemeente waar voor iedereen oog is. Er is onder leiding van Cederhof een buurtteam (Sociaalteam) waaraan 30 (hulpverlenende) organisaties verbonden zijn.

De gemeente Kapelle en Cederhof subsidiëren het project ‘Gemeente Kapelle dementievriendelijk’.

Meedenken

Iedereen die ideeën heeft of wil meedenken kan zich aanmelden via dementievriend@cederhof.eu. Meer informatie kunt u vinden op Facebook (www.facebook.com/dementievriendengemeentekapelle).

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur