Oog voor Zeeland

Dit item is verlopen op 22-03-2017.
Foto Siwart Mackintosh, CDA

Column van de raad
Deze week aan het woord: Siwart A. Mackintosh, CDA

Vandaag hebben we allemaal mogen stemmen. In mijn ogen nog steeds een groot voorrecht. Alle thema’s die in de afgelopen weken aan de orde zijn geweest, zijn voor ons van belang. Soms heel direct soms meer indirect. Een thema dat ons hier in het Zeeuwse bijzonder aan het hart gaat, is het behoud van de spoedeisende hulp in de regio’s. Dicht bij de mensen, bij u en mij.

Ook vanuit Den Haag houden we oog voor de regio’s. Als uw lokale volksvertegenwoordigers onderschrijven we dat niet alleen maar zullen ons daar ook voor inzetten. Voor de leefbaarheid van onze regio is dit van groot belang. Wat ons in Kapelle betreft, geldt dit niet alleen voor de directe spoedeisende ziekenhuis zorg, maar voor alle zorg nu de vraag door de vergrijzing verder zal toenemen ook in Zeeland. Ons oog is daarop gericht geweest de afgelopen periode en dat zal zo blijven.

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur